Visie Lansto BV

Als relatief nieuw bedrijf (2008) investeert Lansto BV in (toekomstige) klanten, relaties en leveranciers, dit is belangrijker dan snelle winst. Om een zo goed mogelijke portfolio te verkrijgen houdt Lansto BV de kwaliteit van de producten en de wijze van produceren goed in de gaten. Verder voldoen alle producten aan de vereiste CE veiligheidsnormen.
Tenslotte werkt Lansto BV op een ethisch en duurzame verantwoorde wijze. Het gebruik van onze Code of Conduct is hier een goed voorbeeld van.